PEARSON - Orodja za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Psihološki testi in gradivo za psihologe, logopede in psihiatre

PEARSON  Orodja za duševno zdravje otrok in mladostnikov -

Podpira strokovnjake za izobraževanje, ki delajo s študenti vseh starosti v glavnih in posebnih izobraževalnih okoljih, ki morda potrebujejo dodatno učno podporo. Orodja za ocenjevanje uporabljajo specializirani učitelji, SENCO, mentorji za učenje in izobraževalni psihologi; za prepoznavanje prednosti in slabosti študentov, določanje področij za nadaljnje raziskovanje in prikaz njihovega napredka in razvoja.

Otroško duševno zdravje IN ocenjevanje

Če ocenimo splošno duševno zdravje ali diagnosticiramo vrsto motenj, naša paleta orodij za duševno zdravje otrok in mladostnikov v tem procesu močno pomaga.

Naše ocene zajemajo ADHD in motnje avtizma, spektra ter prožnost, samopodobo in splošno socialno-čustveno zdravje.

Naše najboljše ocenjevalne ocene BASC-2 so idealno izhodišče za celovito oceno družbenega in čustvenega vedenja, medtem ko lahko Beck Youth Inventory - Second Edition (BYI-II), ki je povezan z našimi prožnostnimi lestvicami za otroke in mladostnike, zagotovi celovit profil osebnih prednosti in ranljivosti ter socialnih čustvenih okvar.

NAJPOGOSTEJE UPORABLJENI testi:

Conners Early Childhood (Conners EC)

Conners Early Childhood (Conners EC)

Monitor early childhood development in a preschool setting.
Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)

Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)

Effectively measure three major types of coping styles: Task-Orientated, Emotio ...
Gilliam Asperger's Disorder Scale (GADS)

Gilliam Asperger's Disorder Scale (GADS)

Identify children who may have Asperger's Disorder
Gilliam Autism Rating Scale - Second Edition (GARS-2)

BASC-2 BESS (Behavioral and Emotional Screening System)

Promote student success through comprehensive, systematic screening
Greenspan Social-Emotional Growth Chart

Greenspan Social-Emotional Growth Chart

Evaluate social-emotional milestones
Novaco Anger Scale and Provocation Inventory (NAS-PI)

Novaco Anger Scale and Provocation Inventory (NAS-PI)

Tells you how individuals experience anger and what kind of situations provoke ...
Parenting Satisfaction Scale (PSS)

Parenting Satisfaction Scale (PSS)

Identify troubled parent-child relationships. The PSS has proven useful in maki ...
Resiliency Scales for Children and Adolescents™

Resiliency Scales for Children and Adolescents™

Profile child and adolescent personal strengths as well as vulnerability
Reynolds Bully-Victimization Scales for Schools (RBVSS)

Reynolds Bully-Victimization Scales for Schools (RBVSS)

Screen for children and adolescents who engage in bullying behaviour or are the ...
Self Image Profiles (SIP)

Self Image Profiles (SIP)

Quickly assess self image and self esteem in children and adolescents