PEARSON - Orodja za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Psihološki testi in gradivo za psihologe, logopede in psihiatre

Orodja za duševno zdravje otrok in mladostnikov - PEARSON

Podpira strokovnjake za izobraževanje, ki delajo s študenti vseh starosti v glavnih in posebnih izobraževalnih okoljih, ki morda potrebujejo dodatno učno podporo. Orodja za ocenjevanje uporabljajo specializirani učitelji, SENCO, mentorji za učenje in izobraževalni psihologi; za prepoznavanje prednosti in slabosti študentov, določanje področij za nadaljnje raziskovanje in prikaz njihovega napredka in razvoja.

Otroško duševno zdravje IN ocenjevanje

Če ocenimo splošno duševno zdravje ali diagnosticiramo vrsto motenj, naša paleta orodij za duševno zdravje otrok in mladostnikov v tem procesu močno pomaga.

Naše ocene zajemajo ADHD in motnje avtizma, spektra ter prožnost, samopodobo in splošno socialno-čustveno zdravje.

Naše najboljše ocenjevalne ocene BASC-2 so idealno izhodišče za celovito oceno družbenega in čustvenega vedenja, medtem ko lahko Beck Youth Inventory - Second Edition (BYI-II), ki je povezan z našimi prožnostnimi lestvicami za otroke in mladostnike, zagotovi celovit profil osebnih prednosti in ranljivosti ter socialnih čustvenih okvar.

NAJPOGOSTEJE UPORABLJENI testi:

PEARSON KATALOGI

Asperger Syndrome Diagnostic Scale (ASDS)

Asperger Syndrome Diagnostic Scale (ASDS)

A quick, easy-to-use rating scale that can help determine whether a child has A ...
Autism Diagnostic Interview, Revised (ADI-R)

Autism Diagnostic Interview, Revised (ADI-R)

Diagnose autism, plan treatment and distinguish autism from other developmental ...
Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition: ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition: ADOS-2

Use the ADOS-2 to accurately assess and diagnose autism spectrum disorders acro ...
BASC-2 BESS (Behavioral and Emotional Screening System)

BASC-2 BESS (Behavioral and Emotional Screening System)

Promote student success through comprehensive, systematic screening
Beck Youth Inventories™ - Second Edition For Children and Adolescents (BYI-II)

Beck Youth Inventories™ - Second Edition For Children and Adolescents (BYI-II)

Use the Beck Youth Inventories - Second Edition to evaluate children's and adol ...
Behavior Assessment System for Children, Second Edition (BASC-2)

BASC-2 BESS (Behavioral and Emotional Screening System)

Promote student success through comprehensive, systematic screening
Brown Attention-Deficit Disorder Scales (Brown ADD Scales)

Brown Attention-Deficit Disorder Scales (Brown ADD Scales)

Screen for reliable indications of ADD in all ages
Childhood Autism Rating Scale - Second Edition (CARS2)

Childhood Autism Rating Scale - Second Edition (CARS2)

Revised and enhanced, the CARS2 covers the entire spectrum, including Asperger' ...
Conners 3rd Edition (Conners 3)

Conners 3rd Edition (Conners 3)

The result of five years of extensive product development and research, Conners ...
Conners Comprehensive Behavior Rating Scales (Conners CBRS)

Conners Comprehensive Behavior Rating Scales (Conners CBRS)

Assess behaviours, emotions and academic problems