Z obiskom spletne strani MediCare potrjujete, da ste seznanjeni s pravnim obvestilom in da z njim soglašate. Vsi uporabniki spletne strani jo uporabljajo na lastno odgovornost.
MediCare si po najboljših močeh prizadeva zagotavljati točnost in popolnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Spletna stran MediCare je zgolj informativnega značaja, MediCare ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za morebitno škodo, ne glede na njeno vrsto, ki bi uporabniku tega spletnega mesta lahko nastala zaradi uporabe objavljenih vsebin. MediCare ne prevzema  odgovornosti za informacije, ki so objavljene na tej spletni strani, kot so npr. povezave ali druge vsebine, ki so posredno ali neposredno dostopne na ali preko spletne strani MediCare. MediCare prav tako ne prevzema odgovornosti za uporabo teh informacij.

MediCare si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni objavljene informacije. MediCare ne prevzema odgovornosti za netočne ali nepopolne informacije, objavljene na spletni strani, zato je za vse odločitve, ki so nastale zaradi informacij ali kot posledica informacij, objavljenih na spletni strani MediCare, odgovoren izključno uporabnik. MediCare ne sprejema odgovornosti za morebitno neposredno, stvarno ali posredno škodo oziroma za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz posredne ali neposredne uporabe informacij, objavljenih na spletni strani MediCare, vključno s povezavami.

MediCare ne prevzema nikakršne  odgovornosti tako za  nedostopnost spletne strani MediCare  ali njenih vsebin kot tudi za delovanje spletne strani ali odpravljanje morebitnih napak. MediCare prav tako nikakor ne zagotavlja, da spletna stran MediCare ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih vsebin. MediCare ne prevzema  odgovornosti za kakršnokoli morebitno škodo, nastalo zaradi delovanja ali nedelovanja spletne strani  ali pomožne opreme.

Vse vsebine objavljane na spletni strani so last MediCare in se ne smejo razmnoževati prepisovati ali kako drugače uporabljati.

MediCare, Mojca Meško Vinkovič s.p.